ساخت شئ سه بعدی در فتوشاپ

آموزش ساخت شئ سه بعدی در فتوشاپ

قصد داریم که از قابلیت های سه بعدی موجود در نرم افزار فتوشاپ استفاده کنیم و به ساخت چند شئ سه بعدی خواهیم پرداخت.